VG2 Transport og logistikk

Logistikkfaget:

Logistikk er kunnskapen om effektiv styring av varer, informasjon, energi og systemer fra opprinnelsespunkt til sluttpunkt. Du skal altså sørge for at noe blir flyttet fra A til B på en måte som er best mulig, og mest mulig lønnsom for alle. Logistikkfaget tar deg gjennom sikker og riktig godshåndtering, aktuelle regelverk for godsbefordring, utstyr og metoder for lasting og lossing av gods, kunnskap om fraktdokumenter, lagerstyringssystemer og omløpshastigheter. Dette er sikkert nye og fremmede ord for mange, men vi kan love at du raskt kommer inn i sjargongen som elev på Logistikkfaget.

For å lykkes innen dette fagområdet lærer du også et og annet om kundebehandling. Videre lærer du å planlegge, gjennomføre og ikke minst dokumentere oppdrag, så du får en forståelse for den totale logi-stikken i en bedrift. Det siste, og kanskje viktigste i dag, er å kunne bruke digitale hjelpemidler og logistikksystemer. Alt dette får du grunnlag for å beherske fullt ut, i en verden der stadig flere handler over Internett og stadig flere varer skal flyttes over landegrenser.

Bilde med teksten

Elevene får trucksertifikat samt kr 15.000,- til andre førerkort

Yrkessjåførfaget:

Behovet for yrkessjåfører er stort. Alt vi kjøper, kaster, bygger og forflytter, hver eneste lille eller store ting, må noen frakte. På yrkessjåførlinjen lærer du om planlegging, gjennomføring og dokumentering av transportoppdrag. Du får gode tekniske og praktiske kunnskaper om tunge transportkjøretøy. Du blir kjent med nasjonale og internasjonale transportdokumenter og gjennomføring av laste og losseoperasjoner. Du får ADRkompetanse, gode HMS kunnskaper og lærer om alle vanlige tekniske hjelpemidler som brukes i bransjen.

I tillegg blir du i stand til å utføre vedlikehold på tunge kjøretøy og teknisk utstyr. Yrkessjåførfaget gir førerkort i klasse C-CE og klasse D-DE, altså lastebil, lastebil med henger, buss og buss med henger. Du får kompetansebevis for å jobbe som yrkessjåfør og med det muligheten til å jobbe over hele verden i en næring i vekst.

Etter fullført vg2 kan du velge å gå ut i lære for fagbrev eller ta 3. påbygg for studiekompetanse.

Fagoversikt
Fellesfag 9t    Norsk 2t
Programfag 17t   Engelsk 2t
Prosjekt til fordypning 9t   Samfunnsfag 3t
TOtalt 35t   Kroppsøving 2t
      Prosjekt til fordypning 9t
      Programfag (bransjeteknikk, transport og logistikk) 17t
         
I prosjekt fordypning får du muligheter til å gjøre deg kjent med aktuelle fag og yrker og du får mulighet til å velge faglig fordypning tidlig i opplæringen. Undervisningen foregår ved utplassering i bedrift.  
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson