VG2 IKT

Litt om faget

Der det er datasystemer, må det være minst én person som forstår disse systemene fullt ut. En av disse personene er IKTservicemedarbeideren, og gjennom læretiden vil du utvikle deg til å bli en av disse viktige fagarbeiderne som bedrift ikke klarer seg uten. Du lærer å kommunisere på både norsk og engelsk med brukere, leverandører og andre fagfolk gjennom en rekke ulike medier. Du lærer å forstå datasystemer og formidle denne kunnskapen slik at andre får en enklere hverdag.

PB221688

Som IKT- servicemedarbeider i en stor eller mellomstor bedrift vil du jobbe med feilsøking, utarbeidelse av brukerveiledninger og instrukser, gjennomføring av opplæring og daglig veiledning av bedriftens ansatte. Du vil bli en nøkkelperson når det kommer til effektivisering av arbeidsprosesser og utvikling av virksomheten. Du må tåle, og like, å være den alle spør etter, og alle skal ha tak i hele tiden.

PB221691
Fellesfag 9t   Norsk 2t
Programfag 17t    Engelsk 2t
Prosjekt til fordypning 9t   Samfunnsfag 3t
Totalt 35t   Kroppsøving 2t
      Prosjekt til fordypning 9t
      Programfag (bruker- og driftsstøtte, drift og vedlikehold og virksomhetsstøtte) 17t
I prosjekt fordypning får du muligheter til å gjøre deg kjent med aktuelle fag og yrker og du får mulighet til å velge faglig fordypning tidlig. Opplæringen foregår ved utplassering i bedrift.
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson