VG2 Helsefagarbeider

Litt om faget

Helsefagarbeideren arbeider med praktisk pleie- om sorgs- og miljøarbeid i ulike institusjoner som sykehjem, sykehus, dagsenter, rusmiddelomsorg, hjemmebaserte tjenester og innen psykisk helsevern.

helsefagarbeider

 Å være helsefagarbeider krever at du liker å ha nær kontakt med mennesker.  Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og være villig til lå ta ansvar. Det er også viktig at du både kan samarbeide med andre og arbeide selvstendig.

Opplæringen i faget skal utvikle evnene dine til å møte mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn.  Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskaper om ulike sykdommer, skader og lidelser samt sette i gang forebyggende eller behandlende tiltak.  Helsefagarbeideren skal også inneha gode kunnskaper om hva som skaper livskvalitet for brukeren.

Fagoversikt
Fellesfag 9t   Norsk 2t
Programfag 17t    Engelsk 2t
Prosjekt til fordypning 9t   Samfunnslære 3t
Totalt 35t   Kroppsøving 2t
      Helsefremmende arbeid 5t
      Yrkesutøvelse 7t
      Kommunikasjon og samhanding 5t
         
I prosjekt til fordypning får du mulighet til praksis innenfor helsefaget i kommunen eller sykehus. Du vil være utplassert 2 ganger. 16 dager om høsten og 16 dager om våren..
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson