VG2 Barne og ungdom

Litt om faget

barn1

I tillegg til teoretisk opplæring om barn- og ungdoms utvikling lærer du å planlegge hvordan arbeidet skal utføres pedagogisk.  For at du skal få kompetanse i dette bruker vi mange praktiske arbeidsmåter.  Dette kan være ulike formingsaktiviteter, dramaaktiviteter og matlaging.  Skolen har eget verksted og kjøkken hvor vi arbeider med disse tingene i tillegg til at vi har et nært og godt samarbeid med nærliggende barnehager. 

barn2
Fagoversikt
Fellesfag 9t   Norsk 2t
Programfag 17t    Engelsk 2t
Prosjekt til fordypning 9t   Samfunnslære 3t
Totalt 35t   Kroppsøving 2t
      Helsefremmende arbeid 5t
      Yrkesutøvelse 7t
      Kommunikasjon og samhanding 5t
         
I prosjekt fordypning får du muligheter til å prøve deg i praksis i en barnehage, SFO eller annen relevant praksis på tilsammen 32 dager fordelt på 2 perioder.
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson