Grunnkompetanse - Grupper med mindre elevantall Service og samferdsel

Grupper med mindre elevantall er et tilbud for elever som lettere tilegner seg kompetanse gjennom praktisk arbeid, og som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser.  Målet med opplæringen er at elevene skal forberede seg på å kunne utføre arbeidsoppgaver i tråd med evner og interesser og som en fremtidig arbeidsgiver har behov for.

Tilbudet består av 35 timer pr. uke.  I perioder foregår store deler av opplæringen i bedrift.

Opplæringen avviker fra ordinær opplæring og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter.  Skolen utarbeider en individuell opplæringsplan, IOP, for hver elev.  Målene blir hentet fra læreplanen innen Service og samferdsel.

Opplæringen kvalifiserer for en opplæringskontrakt innen Servicefag, eks. salgsfaget.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson