Grupper med mindre elevantall

Hva gjør vi?

Det blir lagt vekt på personlig utvikling og trening i å mestre flest mulig av dagliglivets gjøremål. Vi synes også at det er viktig å utvikle, eventuelt vedlikeholde, teoretiske kunnskaper innenfor norsk, matematikk, engelsk og samfunnsfag.

Arbeidstrening
 Flere elever har arbeidstrening i Rogaland Arboret. Dette er praktisk og fysisk arbeid ute i all slags vær. Elevene får trening i samarbeid og arbeidsoppgaver som går over tid med et konkret resultat. Det er også god motorisk trening i ulendt terreng.Kroppsøving
 Elevene på AIO har svømming og gymnastikk på timeplanen hver uke. Her får elevene fysisk trening, så vel som trening i å ta vare på seg selv.

Matlaging og kjøkkenarbeid
 Elevene lærer om sunt kosthold, det å følge en oppskrift, hygiene og orden. Hva kan jeg lage selv? De trener på innkjøp og bruk av penger i dagliglivet.
  
Verkstedsarbeid
 Elevene får trening i arbeidsoppgaver som de kan møte i arbeidslivet. De får trening av motorikk, utholdenhet og nøyaktighet i konkrete og praktiske oppgaver. Dess flere oppgaver den enkelte mestrer, dess flere muligheter vil det være i en framtidig jobb.

Teorifag
 Norsk, matematikk, helsefag og engelsk flettes inn i skolehverdagen som en helhet. Det blir tatt hensyn til den enkeltes interesser og forutsetninger. Det å kunne lese og skrive er et grunnleggende mål i Kunnskapsløftet og viktig i hverdagen for de fleste.

Ekskursjoner/ utflukter og opplevelser
Felles opplevelser skaper samhold og gode relasjoner i gruppa. Bedriftsbesøk, turer og kulturopplevelser gir også grunnlag for bedre kunnskaper om hvordan samfunnet vårt fungerer. Det stimulerer til samtale og gode diskusjoner.

Kontaktperson