Om skolen

inngang

Gand er en av Rogalands største videregående skoler med et mangfold av fag og muligheter. Skolen tror på personlig vekst og at det er avgjørende at hver enkelt får utvikle egne evner og troen på seg selv – også på andre felt enn de rent faglige. De fleste klassene har bare 15 elever. Dette gjør at lærerne bedre kan bidra til elevenes utvikling på en god måte.

Historie

Skolen har en lang historie fra 1897 da ”Sandnes tegneskole” ble opprettet. Siden har skolen hatt ulike navn og lokaler fram til nå med ny flott skole i Hoveveien 2-4.

IMG_0065
 
 
 
 
IMG_0069