Ledig stilling - Lærer på Arbeidstrening, tilrettelagt tilbud

Ledig stilling - Lærer på Arbeidstrening, tilrettelagt tilbud

Gand videregående skole er en av Rogaland fylkeskommunes 27 skoler – fylkets nest største skole. Den ligger midt i hjertet av Sandnes med god tilgjengelighet for reisende med både tog og buss. Skolen er godt tilrettelagt for de som velger å sykle.   

Skolens visjon er «Best på læring i sentrum» og vi arbeider for en skolekultur med vekt på «en sterk fellesskapskapskultur», «en samlet og tydelig ledelse» og «et helhetlig ansvar for elever, bygninger, inventar og utstyr».   

Skolen har ca. 1000 elever og 180 medarbeidere. Vi har stor bredde og tilbud i programområdene – herunder bygg og anleggsfagene, helse og oppvekstfagene, service og samferdselsfagene, teknikk og industriellfagene, elektrofagene, påbygg til generell studiekompetanse og spesialklasser hvor opplæring er organisert i mindre grupper.      

85% stilling som pedagog på Arbeidstrening  

Har du et genuint ønske om å jobbe med ungdom med et større behov for tilrettelagt opplæring – da er du kanskje vår nye lærer?   

Vi ser etter en person med spesialpedagogisk kompetanse. Søkere må ha godkjent faglig og pedagogisk kompetanse innenfor minimum ett av programområdene det undervises i på avdelingen. Erfaring i å jobbe med denne type ungdom og personlige egenskaper vil bli vektlagt.   

Arbeidstrening er et alternativt til rettelagt tilbud. Vi har 20 elevplasser på Arbeidstrening – disse elevene fordeler seg på programfagene byggfag, service og samferdsel og helse og oppvekstfag. YFF er faget med flest timer – og her er det et variert tilbud for elevene.      

I dag er tilstedeværelse og undervisning for denne stillingen lagt til henholdsvis 4 og 3 dager - med opplæring innenfor programfag (service og samferdsel), YFF (Kreativ produksjon) og fellesfag (engelsk og matematikk).  

 Faglærer har det pedagogiske ansvaret for sine respektive timer. De samarbeider tett med avdelingens miljøpersonell – faglig og sosialpedagogisk. Vi forventer at den enkelte deltar aktivt i team og utviklingsarbeid innad på avdelingen og i skolen for øvrig.      

Arbeidsoppgaver: 

 • ansvar for opplæring av elever innenfor respektive fagområde/tema  
 • planlegge og legge til rette opplæringen for den enkelte elev 
 • ha en aktiv rolle i team og utviklingsarbeid   
 • sette seg inn i og ta i bruk digitale programmer/utstyr for å styrke opplæring og det sosiale samspillet.  
 • bruke IOP logg som verktøy i elevens mål og utvikling 
 • skole-hjem samarbeid, så vel til eksterne aktører  
 • andre oppgaver kan bli lagt til stillingen  

 Det kreves:  

 • Faglærerutdanning innenfor et av programområdene samt pedagogisk utdanning.  
 • Tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk
 • Gyldig politiattest

 Det er ønskelig med: 

 • Gode digitale ferdigheter – og interesse for å sette seg inn i og ta i bruk digitale programmer/utstyr som kan bidra til vekst og utvikling for våre elever 
 • gode formidlingsevner 
 • gode samarbeidsegenskaper 
 • god struktur i arbeidet   
 • fleksibilitet   
 • stort engasjement for denne elevgruppen 
 • at du er utviklingsorientert  
 • gode personlige egenskaper  

 Vi tilbyr:  

 • utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap  
 • høyt utdannende og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø 
 • en ny og samlet skole 
 • gode faglige utviklingsmuligheter  
 • gode pensjons- og forsikringsordninger  
 • gode velferdsordninger og livsfasetiltak  
 • arbeidsplass sentralt plassert i Sandnes  
 • godt tilrettelagt for bruk av offentlig kommunikasjon og sykkel til/fra arbeid  
 • lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk   

 Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Rune Husebø  Telefon: 952 34 011    E-post: rune.huseboe@skole.rogfk.no  Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju    Søknadsfrist: 10.desember 2018   Søk på stillingen her

Del denne artikkelen på: