Skoledagen

klookke2

Skoledagen på Gand begynner klokke 08:05 og slutter 15:10.

Lunsj fra 11:25 til 12:00

 Timeplanen din kan du finne her.

Del denne artikkelen på: