Studieverkstedet

ET ALTERNATIVT UNDERVISNINGSTILBUD

studieverksted_tegning

På Studieverkstedet er det to hovedkategorier elever:

  • Elever som har fått innvilget plass i ett eller flere fag. Disse blir fulgt tett opp av faste lærere.
  • Elever som bruker Studieverkstedet som alternativ læringsarena eller i fritimer etter avtale med faglærer og Studieverkstedet.
    Den første elevgruppen vil alltid bli prioritert av lærerne, men vi prøver å hjelpe alle så godt vi kan. På Studieverkstedet er det alltid matematikk og språklærer tilstede.

Studieverkstedet har ikke kapasitet til å ta seg av alle som ønsker plass. Elever med ulike spesialpedagogiske behov blir prioritert først.

 Lær å lære - fokus på læringsstrategier

I Kunnskapsløftet legges det stor vekt på grunnleggende ferdigheter, lærings- og lesestrategier, vurdering for læring og tilrettelegging. På studieverkstedet har vi sterkt fokus på nettopp dette.

 Alle elever får planer som er individuelt tilpasset. En tydelig arbeidsplan er sentral for å få eleven til å ta ansvar for egen læring.

I tillegg tilbyr Studieverkstedet:

  • praktisk og pedagogisk bruk av IKT
  • korte kurs i læringsstrategier
  • opplæring i bruk av hjelpemidler i forbindelse med ulike læringsutfordringer, f.eks dysleksi
Del denne artikkelen på: