Studieverkstedet

ET ALTERNATIVT UNDERVISNINGSTILBUD

studieverksted_tegning

På Studieverkstedet er det to hovedkategorier elever:

 • Elever som har fått innvilget plass i ett eller flere fag. Disse blir fulgt tett opp av faste lærere.
 • Elever som bruker Studieverkstedet som alternativ læringsarena eller i fritimer etter avtale med faglærer og Studieverkstedet.
  Den første elevgruppen vil alltid bli prioritert av lærerne, men vi prøver å hjelpe alle så godt vi kan. På Studieverkstedet er det alltid matematikk og språklærer tilstede.

Studieverkstedet har ikke kapasitet til å ta seg av alle som ønsker plass. Elever med ulikt behov i forhold til tilrettelegging vil bli vurdert og eventuelt få tilbud.

 Lær å lære - fokus på læringsstrategier

I Kunnskapsløftet legges det stor vekt på grunnleggende ferdigheter, lærings- og lesestrategier, vurdering for læring og tilrettelegging. På studieverkstedet har vi sterkt fokus på nettopp dette.

 Alle elever får planer som er individuelt tilpasset. En tydelig arbeidsplan er sentral for å få eleven til å ta ansvar for egen læring.

I tillegg tilbyr Studieverkstedet:

 • praktisk og pedagogisk bruk av IKT
 • korte kurs i læringsstrategier
 • opplæring i bruk av hjelpemidler i forbindelse med ulike læringsutfordringer, f.eks dysleksi.

På studieverkstedet jobber:

 • Sandra Flåtekvål Eriksen, koordinator for studieverkstedet, filolog (permisjon fram til jul)
 • Anna Villoria, stedfortredende koordinator fram til jul. Realist.
 • Erik Søyland Uthus, filolog.
 • Anita Kolnes Hegstad, realist.
 • Stein Tore Gausdal, filolog.
 • Jørgen Jakobsson, filog.
 • Tina Ihler, realist og koordinator for minoritetsspråklige elever.
 • Hanne Eide, miljøterapeaut
Del denne artikkelen på: