Rådgivere

Skolen har 5 rådgivere som har kontor i gangen innfor skolens bibliotek – B bygget.

Tegning_raadgivere

Rådgiverne har ulike arbeidsoppgaver og er på skolen til ulik tid.

Rådgiverne veileder og støtter elevene i skolehverdagen. De samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere, faglærere og foresatte. Hver elev/avdeling har sin primærrådgiver å forholde seg til, men ved akutte kontaktbehov, uansett type, kan du ta kontakt med den rådgiveren som er tilstede i «rådgivergangen».

Rådgiverne og de som arbeider i støttetjenesten generelt (helsesøster, PPT, praksiskoordinator, studieverkstedet) har allsidig kunnskap og erfaring. De samarbeider og henter inn hjelp fra hverandre dersom en sak er sammensatt og vanskelig. Alle har taushetsplikt.

Møter og avtaler med rådgivere/støttetjenesten blir ikke regnet som fravær fra undervisningen – og tjenesten er gratis.

Skolen har to rådgivergrupper, men våre yrkes og utdanningsrådgivere vil også kunne ta saker innenfor det sosialpedagogiske området.

Rådgiverne nås ved direkte oppmøte på deres kontor, melding via Itslearning, melding på facebook, mobil eller gjennom ordinær e-post.

 
Sosialpedagogisk rådgiver Linda Moseid
 • Bygg og anleggsteknikk Vg1 og Vg2
 • Tip VG og VG2
 • Helse VG1 og VG2

Epost 

Telefon: 51922742/92421307

Sosialpedagogisk rådgiver Oddveig F. Tolo  
 • Sevice og samferdsel VG1 og VG2
 • 3 og 4 påbygg
 • Elektro VG1 og VG2 

Epost

Telefon: 51929731 / 99393624

Sosialpedagogisk rådgiver Rita Eide  
 
 • Utvidet praksis
 • Andre sosialpedagogiske saker
 
   
   
Yrkes- og utdanningsrådgiver Asbjørg Sæbø  
 • Service og samferdsel Vg1 og Vg2
 • 3 og 4 påbygg
 • Bygg og anleggsteknikk Vg1 og Vg2

Epost

Telefon 41513047

Yrkes- og utdanningsrådgiver  Vibeke Høie  
 • Elektrofag Vg1, Vg2 og Vg3
 • Tip Vg1 og Vg2
 • Helse og oppvekst Vg1 og Vg2

Epost

Telefon 90052189

 

Yrkes og utdannings rådgiver (YoU-rådgiver):

Veiledning om utdanning og karrieremuligheter, hvilke muligheter finnes og hva er dine forutsetninger for et riktig valg av studie og yrkeskarriere? Hjelp til å søke skole eller læreplass, legge til rette for god læring for den enkelte elev.  

Del denne artikkelen på: