Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT)

OT ønsker kontakt med ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har søkt, som takker nei til, eller som avbryter opplæringen.

OT kan tilby deg

  • veiledning i spørsmål om videregående opplæring, utdanning og yrke
  • veiledning om alternativ opplæring
  • hjelp til innsøk for kommende skoleår
  • hjelp til kontakt (og samarbeid) med andre aktuelle instanser ved behov

OT samarbeider med de videregående skolene, Fagopplæringen, PPT, kommuner, NAV og andre instanser som også har ansvar for ungdom.

Tilbud fra OT skal først og fremst gi formell kompetanse innenfor videregående opplæring.

OT forsøker å få kontakt med deg, men du er også når som helst velkommen til å ta kontakt selv. Mer informasjon om tjenesten finner du på http://www.oppfolgingstjenesten.rogfk.no

Vi har tre OT-veiledere som har kontor på Gand videregående skole

Inga Sandnes
Tlf: 975 64 477 / 519 22 791
inga.sandnes@skole.rogfk.no

Primærskole: Gand videregående

Turid Norheim
Tlf:
turid.nordheim@skole.rogfk.no

Primærskole: Godalen videregående

Børge M. Oftedal
Tlf:
borge.m.oftedal@skole.rogfk.no

Primærskole: Sandnes- og Vågen videregående

Besøksadresse: Hoveveien 2-4, 4306 SANDNES

Del denne artikkelen på: